Fotografia na chrzcie


Zdjęcie jest zatrzymaniem chwili w miejscu.

Najczęściej jest to bardzo ważny moment w naszym życiu.

Warto zachować pamiątkę w postaci zdjęć, by po latach móc wspominać te piękne chwile czasami pełne wzruszeń i nieoczekiwanych emocji.


C H R Z E S T   I G N A C E G O


prev next

C H R Z E S T   G A B R Y S I


prev next

C H R Z E S T   K A C P E R K A


prev next

C H R Z E S T   A N A S T A Z J I


prev next

C H R Z E S T   P A U L I N K I


prev next

C H R Z E S T   J A S I A


prev next