Fotografia komunijna


Zdjęcie jest zatrzymaniem chwili w miejscu.

Najczęściej jest to bardzo ważny moment w naszym życiu.

Warto zachować pamiątkę w postaci zdjęć, by po latach móc wspominać te piękne chwile czasami pełne wzruszeń i nieoczekiwanych emocji.


P I E R W S Z A    K O M U N I A    Ś W I Ę T A    L I L I A N Y


prev next

P I E R W S Z A   K O M U N I A   Ś W I Ę T A   A G N I E S Z K I


prev next

P I E R W S Z A   K O M U N I A   Ś W I Ę T A  D A R K A


prev next

P I E R W S Z A   K O M U N I A   Ś W I Ę T A   A G N I E S Z K I


prev next