Fotografia rodzinna


Zdjęcie jest zatrzymaniem chwili w miejscu.

Najczęściej jest to bardzo ważny moment w naszym życiu.

Warto zachować pamiątkę w postaci zdjęć, by po latach móc wspominać te piękne chwile czasami pełne wzruszeń i nieoczekiwanych emocji.


S  E  S  J  A     N  O  W  O  R  O  D  K  O  W  AS  E  S  J  A     D  Z  I  E C  I  Ę  C  AS  E  S  J   A    R  O   D   Z   I  N  N  A